Herstel schade engerlingen en emelten met SOS

Engerlingen en emelten kunnen de oorzaak zijn van een volledig verwoeste grasmat. Beide larven zijn een heerlijke maaltijd voor veel verschillende vogels, dassen, vossen en egels, die het gras volledig kapot maken. De kale plekken kunnen in deze periode het best worden hersteld met SOS. Dit grasmengsel kiemt zeer snel onder de huidige lage temperaturen en garandeert een goed herstelde grasmat voor de winterperiode. Dit unieke graszaadmengsel zorgt ervoor dat onkruiden en straatgras minder kans krijgen om zich te vestigen op de ontstane kale plekken!

SOS, dé oplossing voor kale plekken

SOS is een innovatief graszaadmengsel dat wordt gekarakteriseerd door haar extreem snelle vestiging en herstellend vermogen, zelfs bij doorzaai onder zeer lage temperaturen. SOS vestigt en herstelt veel sneller dan Engels raaigras onder koude omstandigheden, tot wel 50% sneller. Velden die door een hoge betreding zijn beschadigd, herstellen in een veel kortere tijd. De kans dat ongewenst straatgras en onkruiden het overnemen wordt geminimaliseerd. De mat gaat sterker de winter in en komt daar weer sterker uit.

 

SOS kan nog tot lang in het najaar/winter worden gebruikt voor doorzaai, omdat er al kieming plaatsvindt vanaf 6 graden bodemtemperatuur! SOS wordt veelal zelfs in de winterstop gebruikt om de grasmat door te zaaien of om pleksgewijs de kapot gespeelde grasmat te herstellen.

Gevaar straatgras!

Straatgras, ook wel Poa Annua, is een eenjarig, soms tweejarig en in een enkel geval overblijvend beemdgras (Poa) met een korte beworteling.

Engerlingen

Engerlingen zijn de larven van onder andere de meikever, junikever of rozekever. Engerlingen hebben een crème-witte kleur, een lichtbruine kop, drie paar vrij lange borstpoten en een week zakvormig pootloos achterlijf. Ze liggen vaak krom.

De eieren worden in mei en juni afgezet door de kevers en de larven ‘eten’ zich vervolgens tussen juni en oktober naar boven. Engerlingen bevinden zich vlak onder de zode en vreten aan de wortels van de grassen. Bij sterke aantasting komt de zode volledig los op het oppervlak te liggen en kan zo worden opgetild. Met name bij droog weer sterft de grasmat dan af. De grootste schade wordt echter veroorzaakt door andere dieren die op zoek zijn naar deze lekkernijen, zoals kraaien, dassen en andere beesten. Engerlingen hebben een voorkeur voor goed doorlatende, enigszins losse zandgrond.

 

Als de temperatuur afneemt, gaan de larven weer dieper in de grond om te overwinteren. Op dat moment richten ze geen schade meer aan en is het zaak om de grasmat te herstellen. Indien dit niet gebeurt, zullen de kale plekken worden opgevuld met straatgras en met onkruiden! Bij de huidige temperaturen is doorzaai met een traditioneel sportveldmengsel niet meer effectief. SOS komt juist bij lagere temperaturen goed tot zijn recht en zorgt ervoor dat de mat weer hersteld de winter in gaat!

 

Emelten

Emelten zijn de larven van de langpootmug en hebben een grijs-grauwe kleur. In tegenstelling tot de engerling zijn ze pootloos, hebben geen duidelijke kop en liggen recht en worden circa 40mm lang. De eieren worden door de langpootmug zeer oppervlakkig in of op de grond gelegd, bij voorkeur in de luwte en op vochtige plaatsen. In de sportvelden zijn dit veelal de minder bespeelde zijstroken.

Emelten houden zich overdag schuil in de grond en komen ’s nachts boven de grond. Ze vreten aan bovengrondse groende delen van de grasplant inclusief het groeipunt van het gras, waardoor de plant afsterft. De meeste schade ontstaat in het (vroege) voorjaar bij relatief vochtig en warm weer en in de nazomer. De grootste emeltenschade wordt wederom veroorzaakt door beesten die naar ze op zoek zijn, zoals de kraai. 

 

Gras à la minute, bij lage temperaturen!

SOS kiemt zeer snel onder lage temperaturen en garandeert een goed herstelde grasmat voor de winterperiode.

Sport en recreatie

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Het laatste nieuws over grasmengsels in de sport en recreatie branche vindt u hier. Verschillende grasmengsels worden gebruikt bij sportvelden. Ook voor uw gazon of bloemenveld heeft Barenbrug de beste grasmengsels. Dat geldt ook voor bermen, dijken, vliegvelden en boomgaarden.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Neem contact met
ons op
Klik hier
terug