SoilCover

Zekerheid bij late inzaai door snelle kieming en opkomst

  • Inzaai onder dekvrucht
  • Inzaai na hoofdgewas

Maïstelers op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maïsoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen. Voor deze specifieke teelt is SoilCover ontwikkeld, uitstekend geschikt voor late inzaai.


Rassensamenstelling SoilCover
Voor de samenstelling van SoilCover is gebruikgemaakt van ervaringen uit Scandinavië. Daar is een snelle kieming en vestiging belangrijk, omdat de bodemtemperaturen relatief laag zijn. Voor SoilCover is daarom gekozen uit enkele specifieke rassen van westerwolds- en Italiaans raaigras.

Turbozaden, 400 per m2
Ook een hoge kiemkracht en kiemenergie dragen bij aan een snelle gewasontwikkeling. Daarom bestaat SoilCover uit speciaal geselecteerd zaaizaad met de hoogste norm voor kiemkracht en kiemenergie.

SoilCover wordt gezaaid met een dichtheid van 400 turbozaden per m2 waarmee ruim voldoende sterke planten opkomen. Hiervoor is één eenheid SoilCover per ha. nodig (afhankelijk van het soortelijk gewicht, 20 - 25 kg graszaad).

 

Voordelen Soilcover

  • lage kosten per ha
  • optimale vastlegging van mineralen
  • snellere kieming bij late inzaai
  • sterke gewasontwikkeling
  • minder vermeerdering maïswortel-knobbelaaltje, vergeleken met rogge
  • goed stikstof - vanggewas door diepe beworteling
  • veel effectieve organische stof
Specificaties
zaaidichtheid/ha inzaai
20-25 kg
Stikstofgift per ha
50 kg
Zaaitijdstip in de stoppel
Tot 30 november
Verpakking
21 kg
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop