Teelttips voor gras-voederkruidenweide

NutriHerb verrijkt de biodiversiteit van je grasland. Het mengsel combineert biodiversiteit en voederwaarde. De gezondheid van je melkvee en de bodemvruchtbaarheid nemen toe. Met onderstaande teelttips weet je zeker dat je gras-voederkruidenweide een succes wordt.

Voorbereiding

Schoon perceel: Kies een perceel met een lage onkruiddruk of maak gebruik van een vals zaaibed.

pH: Breng pH op orde (zand > 5,5 ; klei > 6,0).
Bemesting:
Geen bemesting voor inzaai.
Zaaibed:
Maak een egaal en stevig zaaibed.

Zaaien

Zaaiperiode: April of van half augustus tot half september.
Zaaihoeveelheid: 60 kg NutriHerb rietzwenk per ha, 45 kg Nutriherb Engels raaigras per ha.
Zaaidiepte: 0,5 – 1 cm. Gebruik een cambridge rol voor voldoende bodemcontact na het
inzaaien.
Rijafstand: Maximaal 8 centimeter.
Doorzaaien: NutriHerb is niet geschikt voor doorzaaien

Onderhoud

• 30 m3 rundveedrijfmest / ha in voorjaar
• 15 m3 rundveedrijfmest / ha bij de 2e snede
• Stikstof kunstmestgift niet noodzakelijk
• Fosfaat en kalibemesting afhankelijk van bodemtoestand
• Afwisselend maaien en weiden voor beste resultaat
• Regelmatig omweiden stimuleert hergroei van de klavers
• Laat gewas niet te oud worden
• Onkruidbestrijding niet mogelijk

Oogst

Drogestofpercentage: Maximaal 45 % ds in verband met brokkelverliezen, bij voorkeur niet schudden.
Maaihoogte: Maaihoogte 6 cm.
Inkuilen: Toevoegen Bonsilage voor een betere conservering en het voorkomen van broei en schimmels.

Meer weten over NutriHerb?

Wilt u meer weten over het gras-voederkuidenmengsel NutriHerb? Download hier de folder.

 

Voor meer informatie en advisering over NutriHerb kun je terecht bij de Barenbrug-dealer. Klik op de button voor een Barenbrug-dealer bij je in de buurt.

terug