BG3 Superplus

Hoge opbrengst en een standvastige zode

  • Standvastige zode voor intensieve beweiding
  • Hoge voederwaarde
  • Klaver bijmengen voor extra stikstofvoorziening
  • Beweiden/maaien
  • Maaien
  • Blijvend grasland
  • Tijdelijk grasland

BG 3 Superplus bestaat voor 100% uit diploïd Engels raaigras. Het mengsel is samengesteld uit de toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst en zijn getest en goed bevonden voor maaien en beweiden.


Standvastige zode voor intensieve beweiding
BG 3 Superplus is uitermate geschikt voor percelen die intensief worden beweid, maar kan ook goed tegen frequent maaien. De rassen in BG Superplus zijn standvastig dat zorgt voor een dichte en sterke zode.

 

Hoge voederwaarde

De hoge voederwaarde is een van de positieve kenmerken van BG 3 Superplus. Bovendien levert het gewas een hoge productie. Het mengsel is dus geschikt voor melkveehouders die veel massa van hun eigen land willen halen.

 

Doorzaaien
Naast inzaaien kan BG 3 Superplus uitstekend gebruikt worden om percelen door te zaaien. Doorzaaien kan tijdens het hele seizoen en heeft als voordeel dat de kwaliteit van grasland op peil blijft bij een lage investering.

Desgewenst kan een BG Superplus mengsel met klaver worden gemengd. Hiervoor is het klavermengsel Quartet speciaal ontwikkeld.

 

Klaver bijmengen voor extra stikstof
Voor extra stikstof binding kunt u klaver toevoegen aan BG 3 Superplus. Het klavermengsel Quartet is speciaal ontwikkeld voor inzaai op percelen die beweid en gemaaid worden. Geadviseerd wordt om 5 kg klaver te gebruiken per hectare. Zaai het mengsel ondiep (0,5 tot 1 cm).

 

Samenstelling
Ras
Soort
50%
Thomas
Engels raaigras diploïd laat
50%
Melspring
Engels raaigras diploïd midden
Specificaties
Traditioneel mengsel
BG
Zaaien vanaf
februari
Zaaien tot en met
oktober
Zaaidichtheid/ha inzaai
45-55 kg
Zaaidichtheid doorzaai
25 kg
Verpakking
15 kg zak
Drogestof-opbrengst totaal beweiding
Drogestof-opbrengst totaal maaien
Drogestof-opbrengst eerste snede
Drogestof-opbrengst tweede en derde snede
Drogestof-opbrengst vierde en vijfde snede
Kroonroest resistentie
Snelle voorjaars ontwikkeling
Droogte tolerantie (beworteling diepte)
Wintervastigheid
Standvastigheid
Massa/smaak index
Voederwaarde (VEM/kg ds)
Structuur/prik(NDF)
Eiwit opbrengst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Weidemengsels

Meer melk leveren. Met de juiste keuze van weidemengsels kan dat zonder extra voer, grond of vee aan te kopen.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop